Beroeps-aansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt in beginsel dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden.

U geeft bijvoorbeeld een fout advies waardoor uw klant of opdrachtgever financiële schade lijdt.

Waarom heeft u een beroepsaansprakelijkheids verzekering nodig?

Maatschappelijke en economische tendensen (zoals toename van het aantal juridische procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie) hebben zelfstandigen steeds kwetsbaarder gemaakt voor de specifieke risico’s die aan de uitoefening van een beroep of zakelijke activiteit verbonden zijn. Voorbeelden van zulke risico’s zijn het geven van verkeerde adviezen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en het (onopzettelijk) schenden van intellectuele eigendomsrechten. Al deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. Deze gevolgen kunnen de continuïteit van jouw onderneming bedreigen.

Dit zijn vaak vrij complexe verzekeringen waar goed naar de risico’s van uw beroep en of uw bedrijf gekeken dient te worden. Wij zijn u daarmee graag van dienst.