Bedrijfs­aansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) geeft dekking tegen claims van derden voor schade door uw schuld.

Schade door uw schuld? Lijdt iemand schade door uw product? Legt u de fabriek van uw opdrachtgever door uw schuld plat? Raakt een medewerker van u gewond tijdens werk? Met een bedrijfsaansprakelijk­heidsverzekering heeft u dekking tegen schadeclaims.

Deze verzekering de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: door een onhandigheid beschadigt u een computer van uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt ongelukkig ten val. En is het iets onder uw beheer of is het een gevolgschade. Of is er een fout door u en of één van uw medewerkers gemaakt dan is een beroepsaansprakelijkheid waarschijnlijk meer passend.