Verzuim-verzekering

Met een ziekteverzuimverzekering of verzuimverzekering verzekert u zich voor de loondoorbetalingsverplichting van uw zieke medewerkers. U bent vanuit de wet verplicht om uw zieke medewerkers 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Daarom noemen we deze verzekering ook wel een loondoorbetalingsverzekering. Verzuimverzekering met arbodienstverleningHet voorkomen van ziekteverzuim en begeleiden van zieke medewerkersIn je arbeidsvoorwaarden of in de cao zijn de afspraken met je medewerkers vastgelegd. Daarin staat wat jij doorbetaalt als je medewerker ziek is. Als werkgever ben je verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het minimumloon door te betalen. Met onze ziekteverzuimverzekering verzeker je de verzuimkosten in deze eerste 2 jaar. En je kunt rekenen op onze ondersteuning bij het voorkomen of terugdringen van verzuim binnen jouw bedrijf.